Ako sa dostať na osobný pohovor?

Je to jednoduché, stačí vyplniť našu online prihlášku. Vyplnením prihlášky sa automaticky dostávaš do databázy a budeš informovaný o ďalších detailoch súvisiacich s aktuálnym osobným pohovorom.

 

Ako pohovor prebieha?

Každý uchádzač bude preskúšaný nasledovne:

  1. osobný pohovor (predstava uchádzača o náplni práce sprievodcu a riešenie konkrétnych praktických situácií),

  2. jazykové schopnosti – krátka konverzácia v cudzom jazyku s lektorom (jazyk/y si vyberáte sami, podľa toho ako ste ich uviedli v dotazníku),

  3. vodičské schopnosti (preskúšanie jazdných schopností uchádzača profesionálnym inštruktorom (dobrovoľné) – jazda v meste Nitra cca. 15 min.).

Pre koho je pohovor určený a čo ním získate?

Okrem uchádzačov ktorým bezprostredne po ukončení pohovoru budú ponúknutá možnosť ďalšej spolupráce. Každý, kto úspešne zvládne náš pohovor je taktiež omnoho bližšie k reálnemu cieľu stať sa sprievodcom. Pretože máte zaručené nasledovné:

  • pohovor vo viacerých CK s veľkou šancou získať atraktívnu prácu,

  • ucelený obraz o svojich schopnostiach z pohľadu komisie zloženej z odborníkov z praxe,

  • každý úspešný uchádzač bude po skončení výberu zaradený do našej databázy, ktorá je k dispozícii spolupracujúcim CK celoročne, nielen v priebehu sezóny. Ak sa vyskytne v niektorej cestovnej kancelárii mimoriadna situácia a budú súrne hľadať náhradu, možno práve Vy budete ten, koho si vyberú.

Po absolvovaní pohovoru Vám do 7 dní zašleme e-mailom naše vyhodnotenie a informáciu, či podľa odborníkov spĺňate alebo nespĺňate požiadavky potrebné pre prácu sprievodcu.

Vybraným uchádzačom budú bezprostredne po ukončení pohovoru ponúknutá možnosť ďalšej spolupráce!

Ako to funguje?

Vďaka našej spolupráci s CK sa s istotou na pohovor do CK dostanete. Jedinou podmienkou je, aby ste úspešne prešli naším pohovorom a potom je to už iba na Vás, aby ste CK presvedčili o svojich kvalitách.

Vaše šance niekoľkonásobne stúpnu. CK dôverujú nami vybraným uchádzačom. Zároveň už budete vedieť ako približne pohovor prebieha a čo CK očakávajú od budúcich sprievodcov. Po absolvovaní pohovoru Vám písomne oznámime ako Vás komisia ohodnotila, aké sú Vaše silné a slabé stránky potrebné pre prácu sprievodcu, resp. na čom by ste mali popracovať, aby ste boli úspešný.

Prečo?

Cestovným kanceláriám každoročne prichádza veľké množstvo životopisov od záujemcov o prácu sprievodcu cestovného ruchu. Zamestnanci CK často nemajú dostatočný časový priestor na to, aby si dôkladne prečítali Váš životopis a ten sa niekedy ani nedostane ku kompetentnej osobe.

 

Čo od vás očakávame?

Spoluprácu, ktorá bude založená na dôvere. Okrem toho požadujeme:

  • dostaviť sa na pracovný pohovor do CK v termíne, ktorý Vám včas oznámime,

  • poskytnúť nám informácie o získaní práce sprievodcu.