Štart

0€

Štart predstavuje prvý kontakt so spoločnosťou, ktorý je samozrejme bezplatný.

 

Osobný pohovor:

10€ – Nitra

Osobný pohovor zahŕňa:

  • pohovor pred odbornou komisiou

  • preskúšanie jazykových schopností lektorom (podľa vlastného výberu)

  • preskúšanie jazdných vlastností (osobný automobil – autoškolou ŠVEC)

Práca

150 €

– zahŕňa poplatok za poradenstvo a služby, spojené s vycestovaním za prácou sprievodcu. Platí pre osoby, ktoré absolvovali náš kurz.

 

200 €

– zahŕňa poplatok za poradenstvo a služby, spojené s vycestovaním za prácou sprievodcu. Platí pre osoby, ktoré neabsolvovali náš kurz.

 

Spôsob platby

Ak sa rozhodneš absolvovať náš osobný pohovor účastnícky poplatok je splatný vopred, najneskôr priamo na mieste konania školenia.

Všetky ostatné poplatky sú splatné až po nástupe do práce (do 10 dní) a to bankovým prevodom alebo v hotovosti. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa na postupnom splatení poplatku v jednotlivých splátkach.