Pohovor

Pohovor je určený osobám, ktoré chcú pracovať ako delegáti CK / sprievodcovia CR. Každý, kto úspešne zvládne náš pohovor má zaručené:

  • pohovor v CK s veľkou šancou získať atraktívnu prácu,

  • ucelený obraz o svojich schopnostiach z pohľadu komisie zloženej z odborníkov z praxe,

  • každý úspešný uchádzač bude po skončení výberu zaradený do našej databázy, ktorá je k dispozícii spolupracujúcim CK celoročne, nielen v priebehu sezóny. Ak sa vyskytne v niektorej cestovnej kancelárii mimoriadna situácia a budú súrne hľadať náhradu, možno práve Vy budete ten, koho si vyberú.

Cena

10€ / Nitra (poplatok za účasť na pohovore)

Účastnícky poplatok za účasť na pohovore zahŕňa:

  • pohovor pred odbornou komisiou

  • preskúšanie jazykových schopností (podľa vlastného výberu)

  • preskúšanie jazdných vlastností (osobný automobil) autoškolou ŠVEC

Prihlásiť sa na pohovor teraz!